Home

Prosjekteringsgruppeleder 2017

Location:
Oslo
Contact:
Esten Solberg
 


I Block Watne er over 90 % av prosjektene egenutviklede. Vi kjøper tomt, prosjekterer, bygger og selger. Hvert bygg, om det er en enebolig eller et leilighetskompleks, er bygd fra grunnen av. Det gjør prosjektene både omfattende og utfordrende. Block Watne eies av OBOS-konsernet, og er en av de virkelig store boligbyggerne i Norge. Vi omsatte i 2016 for 2,7 MNOK, er ca. 580 ansatte og har i produksjon ca 1000 boliger over store deler av Norge. Det betyr at vi faktisk er med å påvirke hvordan vi bor her i landet! Dersom du ønsker å bli en av oss i Block Watne og har kvalifikasjoner til å ta lederansvaret for prosjekteringsgrupper i våre prosjekter, kan du søke stillingen som

 

 

Prosjekteringsgruppeleder

 

- styre boligprosjektering fra skissestadiet til overlevering

 

Ansvar og oppgaver

• Koordineringsansvar for alle bidragsytere i prosjekteringsgruppa (PG)

• Administrativt ansvar og ledelse av PG   

• Lede PG både i tidligfase og i senere detaljprosjektering

• Sørge for at myndighetskrav blir ivaretatt i prosjektets planer

• Påse at prosjekteringsprosessen blir tilstrekkelig dokumentert kommunisert

• Sørge for etablering og vedlikehold av arkiv for tegninger og dokumenter

• Påse at SHA for prosjekteringen er ivaretatt

 

Dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper

• Du har engasjementet for prosjektering av gode bomiljø

• Du er opptatt av det kommersielle og søker kostnadseffektive løsninger

• Du har stilfølelse, har lydhørhet og er pålitelig

• Du er en positiv pådriver, som tar initiativ til forbedring og utvikling

• Du er tydelig strukturert, selvstendig og effektiv

• Du er analytisk, detaljfokusert og kvalitativ i ditt arbeid

• Du er fortrinnsvis siv. ing/ingeniør bygg, alternativt arkitekt

 

Block Watne tilbyr

• Varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter

• Fleksibilitet og frihet under ansvar

• Gode og ordnede betingelser i en solid virksomhet med solid økonomi, positivt omdømme og solide eiere

• Et godt arbeidsmiljø med erfarne og dyktige kolleger

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med vår rådgiver i De4 Esten Solberg, telefon 932 52 511 eller leder for prosjekteringsavdelingen Mato Matic, telefon 970 36 686. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Du søker på stillingen ved å trykke på knappen Apply nedenfor. Søknadsfrist er 22. november  2017.

 ApplyContact Details