Home

Kommersiell regionleder, Region ØST

Location:
Contact:
Rune Frøyslie
 


ABChus er blant Norges ledende boligbyggere, med en omsetning på MNOK 458 (2015) og ca. 90 ansatte.

Kjernevirksomheten er lav trehusbebyggelse av høy kvalitet. Dette oppnås gjennom produksjon av elementer på vår fabrikk og montering av husene på byggeplass. Dette gir kort byggetid og liten risiko for feil og skader. Vi leverer årlig rundt 260 boliger til kunder med egen tomt (EAT).

Våre verdier er Velvilje, Ærlighet, Respekt.

 

 

Kommersiell regionleder

Region øst

 

Ledererfaring – Kommersiell – Proaktiv lagspiller

 

ABChus søker etter en kommersiell regionleder for selskapets største Region, nemlig region Øst.

Regionen dekker området fra Hamar i nord til svenskegrensen i sør. Avdelingskontorene i denne regionen er plassert i Hamar, på Romerike, Ski og Sarpsborg, og man må regne med en del reisevirksomhet mellom kontorene.

Fordelt på disse to kontorene har vi 29 dyktige medarbeidere ansatt i stillinger som boligkonsulenter, byggeledere, tekniske tegnere, kunderådgiver og serviceansvarlige.

Region Øst befinner seg i et område med meget stor vekst og medvind på bolig og eiendomsmarkedet!  Vi trenger en leder som strategisk og strukturert kan skape videre vekst i regionen og utnytte potensiale som finnes der for oss.  Markedet er så absolutt til stede!

Regionen oppnår i 2017 en omsetning på MNOK 270.

 

Selskapets hovedkontor ligger i Ski, Akershus. Her finner man selskapets kompetansesenter og ledelse innen teknisk/prosjektering, økonomi, salg/marked og administrasjon.

Selskapet har godt innarbeidede prosedyrer og retningslinjer på alle stillingsnivå, og ble i 2016 ISO sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001. ABC-HUS eier og videreutvikler produktet som presenteres gjennom en huskatalog, og selges ut i markedet.

 

Vi søker en engasjerende og markedsorientert regionleder som vil være med å videreutvikle salgsarbeidet og styrke vår posisjon i markedet. Som regionleder er du ansvarlig for ledelse og utvikling av egen salgsregion. Du vil ha personalansvar for et dyktig og engasjert salgsteam, og utøve salgsledelse der kompetanse salg står sentralt. Videre skal du identifisere og holde oversikt over markedsmuligheter, samt motivere og engasjere eget salgsapparat til å levere ønsket verdi for både regionen og selskapet som helhet. Regionleder har et stort kundeansvar med resultat- og budsjettoppnåelse.

 

Som regionleder må man ha utpreget forretningssans og teft for det kommersielle, gode kommunikasjonsferdigheter og være en trygg leder i med - og motvind.

Det er en omfattende, men en svært interessant stilling. Ingen dag er lik og det er mange baller i luften samtidig. Du får frihet til å styre dagene dine innenfor naturlige rammer. Du vil også få bruke dine tidligere erfaringer innenfor bransjen eller annen relevant bakgrunn, sammen med dine personlige styrker.

 

ABChus er opptatt av å være en attraktiv arbeidsplass og at de ansatte trives på jobb. Vi opplever selv og gjennom eksterne undersøkelser at vi har motiverte medarbeidere, som trives i sin jobb og sammen med sine kollegaer. Riktig person må derfor passe inn i selskapets verdier og kultur hvor "VÆR" står sentralt, som står for: Velvilje, ærlighet og respekt.

 

Som regionleder vil du delta på ulike fora i selskapet for videreutvikling av konsept og kvalitet. Du rapporterer direkte til Head of Sales and Markting og inngår i den kommersielle ledergruppen.

 

Det er fordel med bransjeerfaring, gjerne fra EAT markedet, men det er ikke et krav for å være riktig person for jobben.

Å levere det beste produktet og ha den mest fornøyde kunden i markedet, er det vi er levende opptatt av, og det må du være også!

 

Er du riktig kandidat for stillingen, vennligst send oss en søknad og CV, eller ta en uforpliktende samtale med Head of Sales and Marketing, Berge Lavik på tlf: 922 44 383, eller vår rådgiver Rune Frøyslie hos De4 search & consulting AS, tlf: 402 82 150

 

Merk: Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.  

 

Søknadsfrist; 20.05.2018

 

 ApplyContact Details