Home

Distriktsjef

Location:
Akershus syd
Contact:
Esten Solberg
 


Block Watne AS er en av Norges ledende boligbyggere og leverer årlig cirka 1000 boliger. Egenutviklede boligprosjekter hvor hele verdikjeden håndteres, fra tomtekjøp, prosjektering til salg og produksjon, utgjør 90 prosent av virksomheten. Prosjektutvikling, salg og boligbygging utføres av egne ansatte gjennom 18 distriktskontorer. Av selskapets 540 ansatte er 285 tømrere. Omsetningen i 2016 var på 2,7 milliarder kroner. Block Watne er ISO 9001 sertifisert og er en del av OBOS-konsernet.

 

Distriktsjef Block Watne

Vil du lede dine ansatte til nye resultater?

 

 

Som distriktsjef Block Watne Follo får du ansvar for hele verdikjeden i store byggeprosjekter. Med et team på 53 ansatte, har du ansvar for alt fra tomtekjøp til levering av ferdigstilte boliger. Hovedsakelig leveres egenutviklede prosjekter. Hos Block Watne får du gode betingelser, utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Du får gode pensjonsordninger, helseforsikring, og muligheter for faglig utvikling. Block Watne er en del av OBOS konsernet. Trigges du av konkurranse, er opptatt av samarbeid i ditt team og er en tydelig, men ydmyk leder? Da vil vi komme i kontakt med deg.

 

Ansvarsområder og oppgaver:

  • Overordnet ansvar for produksjon, herunder ervervelse av tomt, utvikling av tomt, byggeprosess, ferdigstillelse og salg.
  • Ansvar for daglig drift og økonomi.
  • Personalansvar for samtlige ansatte.
  • HMS-ansvar.
  • Ansvar for å etterleve gjeldende systemer og rutiner.
  • Motivere og lede de ansatte.

 

Forventninger:

Det forventes at distriktsjefen leverer kvalitetsmessig gode resultater i tråd med eget budsjett. Distriktsjefen skal lede og motivere sine ansatte til gode resultater, og hele tiden ha fokus på HMS og ivaretagelse av bedriftens kvalitetsrutiner. Selvstendighet, evnen til å ta beslutninger og ta ansvar for bunnlinjen er viktige egenskaper for stillingen. Distriktsjefen skal sørge for åpenhet i arbeidsmiljøet, god struktur og forutsigbarhet for alle ansatte. Det forventes at en gir god oppfølging av ansatte, kunder og underleverandører, samt har god dialog ut mot kommunene og grunneiere.

 

Krav:                                                                                                                                                                              

Det stilles ingen krav til spesifikk utdannelse, men erfaring fra bygg- og anleggsbransjen er et krav. Videre må vedkommende kunne vise til ledererfaring og tidligere håndtering av personaloppgaver. Med ansvar for HMS, er dette noe det forventes at den ansatte tar på alvor. Den ansatte bør ha god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne, samt ha tilfredsstillende IT-kunnskaper. Sertifikat klasse B, samt disponere egen bil er et krav.

 

Øvrige faktorer:                                                                                                                                                                                 

Distriktsjefen har stor bredde i sine arbeidsoppgaver, og ansvar for hele verdikjeden. Mange arbeidsoppgaver skal håndteres samtidig. Dette fordrer en leder som kan vise til strukturerte ferdigheter. Du blir del av en bedrift som er resultatorientert, og hvor gode resultater skapes sammen. Derfor er teamarbeid og et ønske om å spille de ansatte gode en viktig egenskap. Samarbeid og åpenhet kjennetegner dagens arbeidsmiljø. At du motiveres av å skape resultater anses som nødvendig for å lykkes i stillingen.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med vår rådgiver i De4 Esten Solberg, telefon 932 52 511 eller Direktør Operativ Enhet Bjørn Einar Skoglund, telefon 906 76 122 . Se utlysning på www.blockwatne.no eller www.de4.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Du søker på stillingen ved å trykke knappen Apply nedenfor. Husk å legge ved CV. Søknadsfrist snarest.

 

 







Apply



Contact Details