Home

HAVNEDIREKTØR

Location:
Contact:
Rune Frøyslie
 


Bodø er kåret til Norges mest attraktive by. Vi er svært offensive, gode på samhandling og vi utvikler nye og smarte løsninger.  Bodø Havn ligger meget strategisk til i Nord-Norge, og er en sentral del i utviklingen av Bodø og landsdelen i de neste 10-årene.

 

Vi søker toppleder som motiveres av samfunns- og næringsutvikling

 

HAVNEDIREKTØR

 

Utviklingsorientert – Gjennomføringskraft – Relasjonsbygger

 

En spennende stilling for deg som vil videreutvikle Bodø Havn i grensesnittet mellom forretning, forvaltning og samfunnsutvikling.

 

 • Utviklingsorientert –evne til analytisk, strategisk tilnærming til utvikling av virksomheten, og samtidig en iboende nysgjerrighet og motivasjon for endringer
 • Gjennomføringskraft –evne til å gjennomføre beslutninger, å skape engasjement og involvering i organisasjonen som forutsetning for effektiv gjennomføring
 • Relasjonsbygger –vise til erfaringer og egenskaper som proaktiv i utvikling av relasjoner til det beste for virksomheten

 

Vi søker ny Havnedirektør med toppledererfaring. Du har dokumenterte resultater fra verdiskaping i komplekse organisasjoner, og gjerne i grensesnittet mellom offentlig eierskap, kommersielle behov og samfunnsutvikling. Du må ha evne til å tenke strategisk, være taktisk klok og ha handlekraft til å gjennomføre beslutninger og prosesser.

Bodø by ovenfor en rekke spennende muligheter hvor både eksisterende havneområde og mulige fremtidige havneområder er en viktig del av den videre utviklingen.

 

Dine oppgaver som havnedirektør er å:

 • Skape vekst i sjøtransporten gjennom utvikling av tjenester for - og sammen med - våre kunder
 • Forsterke vår kundefokus, og skape merverdi for alle gjennom kontinuerlig kvalitetsutvikling
 • Være en samfunnsbygger sammen med administrativ og politisk ledelse i Bodø kommune igjennom videreutviklingen av Bodø i forbindelse med flytting av flyplassen, og arbeidet med Smart by
 • Fremme kunnskapen om og forståelsen av havnen og sjøtransportens betydning i våre omgivelser, og samtidig forsterke vårt omdømme og profil som offensiv samfunnsaktør
 • Forsterke vår miljøsatsing med sikte på å være miljømessig i front
 • Oppfylle selskapets strategiske målsetninger innen sjøtransport og havnerelatert næringsutvikling
 • Sikre en god verdiutvikling av eiendomsmassen gjennom aktiv forvaltning og utvikling

 

Vi forventer en toppleder som:  

 • Tar totalansvar for virksomheten i selskapet, herunder ledelse og utvikling av ansatte og organisasjonskultur
 • Har god rolleforståelse og evne til å avveie hensyn til økonomi, samfunnsoppdrag og eierinteresser
 • Har ledet utvikling av virksomhet gjennom faser frem til langvarig verdiskaping, med strategiske utfordringer, og operative krevende situasjoner
 • Har god økonomiforståelse, i kombinasjon med fornuftig kunnskapsnivå på tekniske og praktiske områder
 • Forstår den viktige samhandlingen mellom forretningsutvikling, forvaltningsansvar og politikk, i et landskap med politiske beslutninger og eierstyring.
 • Gjerne har bakgrunn  fra logistikk-, transport- eller rederinæringen, men ikke noe krav
 • Har erfaring fra omdømmebygging og mediehåndtering  

 

Dine viktigste lederegenskaper er å finne i din personlighet, og vi vil særlig være på jakt etter disse egenskapene;

 • Troverdig, med god evne til å skape en produktiv kultur og til å skape høy tillit blant eierne, ansatte og øvrige interessenter  
 • Analytisk og med sterk resonneringsevne
 • Relasjonsbygger, med gode kommunikasjonsevner, både med tanke på ekstern synlighet og som leder internt  
 • Evne til å forankre og finne gode løsninger  
 • Målrettet og med stor gjennomføringskraft  

 

Vi forventer at du har høyere utdannelse, økonomisk, teknisk eller tilsvarende.  Oppsummert så er vi er ute etter en samlende leder med god gjennomføringsevne, hvor dine leder- og relasjonelle egenskaper skaper tillit både internt og eksternt, og bidrar til fremdrift og engasjement. Arbeidssted vil være i Bodø havn.

 

For nærmere samtale kan du kontakte vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 4028 2150, eller epost rune@de4.no

Søknad må sendes elektronisk gjennom vårt søknadssystem.  Søknadsfrist; 20. august 2017.

 

Følg denne linken; SEND SØKNAD  (Ikke bruk APPLY-knappen nedenfor)

 

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 ApplyContact Details