Home

Eiendomssjef/Prosjektleder

Location:
Oslo
Contact:
Esten Solberg
 


REMA Etablering Oslo/Østlandet (REOØ) har som hovedoppgave å etablere nye REMA 1000-butikker på det sentrale Østlandet definert som Drammen, Asker, Bærum, Oslo, Follo, Romerike og omegn. Selskapet jobber tett med REMA 1000s 4 regionskontorer i Oslo, Midtre Østland, Østre Østland og Nordre Østland.

REOØ har eierinteresser i ca. 50 varierte eiendomsprosjekter og søker derfor en kandidat som skal følge opp prosjekter i plan- og byggefasen, samt forvalte eiendommene i samarbeid med eksterne forvaltningsselskaper i påvente av videre utvikling.

Eiendomssjef /Prosjektleder

- prosjekter med miljøriktige og effektive REMA butikker på Østlandet

 

REMA 1000 har ambisjoner om å etablere et betydelig antall nye butikker på det sentrale Østlandet i tiden fremover. REOØ utvikler prosjekter i egen regi eller i partnerskap med store og små eiendomsaktører.

 

Den rette kandidaten har gjerne jobbet med eiendom hos byggherre, entreprenør, rådgivende ingeniør, offentlig forvaltning eller tilsvarende, og har et sterkt ønske om å fortsette sin faglige og operative utvikling. Vi har behov for deg som ønsker å være en aktiv og positiv bidragsyter i et profesjonelt eiendomsmiljø.

 

REOØ er en del av REMA 1000, som igjen er et forretningsområde i Reitangruppen. Reitangruppen har som visjon å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Reitangruppen ble i 2016 kåret til Norges Beste Arbeidsplass blant bedrifter med mer enn 500 ansatte i en undersøkelse foretatt av analyseselskapet Great Place to Work.

 

Selskapet er samlokalisert med REMA 1000 i moderne lokaler ved t -banen på Ensjø i Oslo. Det må påregnes noe reisevirksomhet innenfor selskapets geografiske arbeidsområde.

 

Arbeidsoppgaver:

• Utvikle eiendommer underlagt selskapet

• Prosjektledelse av byggeprosjekter, herunder ansvar for å følge prosjektenes fremdrift og budsjett/økonomistyring

• Oppfølging og koordinering mot offentlige myndigheter, entreprenører, arkitekter, interne og eksterne samarbeidspartnere

• Anbuds-/tilbudsledelse

• Ansvarlig for at HMS og kvalitetskrav blir oppfylt

• Bidra til å videreutvikle fremtidig endringer i byggekonsept, med fokus på optimal kostnad, samt drifts- og miljøbesparende tiltak

• Bistå daglig leder med arbeid i forbindelse med akkvisisjon av eiendom og inngåelse av leiekontrakter

• Kontaktperson for eksterne forvaltningsselskaper som forvalter eiendommer underlagt selskapet

 

Ønsket bakgrunn og kompetanse:

• Byggeteknisk utdannelse, fortrinnsvis byggingeniør

• Relevant erfaring fra eiendomsbransjen og eiendomsutvikling, gjerne som prosjektleder, eiendomsforvalter, eiendomssjef el. tilsvarende

• Interesse for eiendom

 

Personlige egenskaper:

• Selvstendig, løsningorientert og initiativrik

• Gode samarbeidsegenskaper og solid gjennomføringsevne

• Strukturert, nøyaktig og lojal til tidsfrister

• Høy integritet og god etisk standard

• Du er komfortabel med å jobbe med langsiktige prosjekter, men samtidig være detaljorientert i tidlig fase

• Relevant praksis fra bygg, anlegg eller eiendomsprosjekter

• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

 

Vi kan tilby:

• Hyggelig arbeidsmiljø og dyktige, entusiastiske og faglig sterke medarbeidere

• Spennende og utviklende arbeidsoppgaver, både faglig og personlig

• Flotte moderne kontorer rett ved t-banen på Ensjø

• Å jobbe for Norges ledende dagligvarekjede og en av landes sterkeste merkevarer: REMA 1000

• En portefølje med utfordrende prosjekter innenfor bolig, næring, m.m.

• Gode utviklingsmuligheter og mulighet til å planlegge og styre egen arbeidsdag

• Konkurransedyktige betingelser

 

 

For ytterligere opplysninger, kontakt daglig leder Henning Trangerud, telefon 932 17 563 eller vår rådgiver i De4, Esten Solberg, telefon 932 52 511. Du søker på stillingen ved å trykke knappen Apply nedenfor. Søknadsfrist 16. september 2019.

 ApplyContact Details