Home

RÅDMANN

Location:
Contact:
Rune Frøyslie
 


Velkommen som jobbsøker til Lødingen! Kommunen er geografisk i sentrum Hålogaland, Nord-Norges mest folkerike område. Lødingen er innfallsporten til øyriket Lofoten og Vesterålen. Evenes flyplass, i tillegg til byene Harstad, Sortland og Svolvær er alle innenfor kort reiseavstand. Mer sentralt i landsdelen kommer du ikke!

Lødingen tettsted med sine 1700 innbyggere ligger vakkert til ved Vestfjorden. Badestranda «Bankfjæra», lønnetrærne, parkområdene og trehusbebyggelsen rammer inn et sosialt folkeferd. Kommunen har satset på modernisering av infrastrukturen og tjenestetilbudet, med ny (privat) barnehage, ny og moderne kunstgressbane, ny sykehjemsfløy, og ny 1-10 skole med kultursal, som ferdigstilles i 2019. Kommunen ligger klimamessig godt til og naturen innbyr til friluftsliv gjennom hele året. Jakt og fiske er populære aktiviteter. Og her kan du padle i et skjærgårdsparadis eller ta tindebestigninger som gir opplevelser for livet

 

 

RÅDMANN i Lødingen kommune

 

Vi søker en toppleder som er samlende for organisasjonen, du er tydelig, trygg og med sterk gjennomføringsevne. Du må ha solid forståelse for økonomistyring og utviklingsprosesser hvor arbeidsmiljø står i fokus.

 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder for en organisasjon med rundt 300 ansatte. Hovedoppgaven for rådmannen er å følge opp, og gjennomføre politiske vedtak. Du vil bli en viktig pådriver i arbeidet med å utvikle vårt tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv, og sentralt er samspillet med det politiske nivå.

 

Det er noen områder vi mener du bør ha erfaring fra;

 

  • Solid ledererfaring, med bred erfaring fra økonomistyring og dokumenterte resultater
  • Forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
  • Lede på overordnet nivå, og med din lederstil utvikle et positivt samspill i hele organisasjonen
  • Ta del i utvikling av lokalsamfunnet og næringslivet, og bidra til godt omdømme av kommunen i dialog med innbyggere, politikere og media.
  • Utviklings- og endringsprosesser med involvering fra organisasjon og tillitsvalgte, og ha kunnskaper om avtaleverket i kommunal sektor

 

Rollen som rådmann er krevende, men også utviklende. Søkere må trives med stor aktivitet, høyt arbeidstempo og kunne prestere i forhold til betydelige forventninger.

 

Vi mener rådmannen må ha noen av disse personlige trekkene:

 

  • Du har gode samarbeidsevner og god kompetanse innen overordnet ledelse, du er samlende og skaper trygghet gjennom tydelig og medmenneskelig lederstil.
  • Du involverer og gjennomfører gode prosesser, og du skaper løsninger og resultater
  • Du ser etter potensial og muligheter hos dem du leder. Du utforsker og utfordrer, og du leder gjennom tydelige mål, oppfølging og tilbakemeldinger.
  • Du har praksis for å være konsekvent og forutsigbar, og utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt.

 

Kandidaten må ha relevant høyere utdanning.

 

Nærmere informasjon får du hos ordfører Atle Andersen, telefon 900 44 405, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82 150.

 

Henvendelser til rådgiver skjer i fortrolighet.

 

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn og funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

 

Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

 

Søknadsfrist ; 20.august 2019

 

BRUK DENNE LINKEN;   SEND SØKNAD

 

 ApplyContact Details