Home

Prosjektutvikler

Location:
Oslo
Contact:
Esten Solberg
 


Norske Bæresystemer AS ble etablert i 2011 og leverer komplette bæresystemer til byggeprosjekter på det sentrale Østlandet. Største eier er Vedal som også er en stor kunde gjennom Vedal Prosjekt og Vedal Entreprenør. Selskapet er en frittstående aktør som leverer totalunderentrepriser til store prosjekter for de største hovedentreprenørene i Norge. Selskapets konsept er å tilby markedets beste kompetanse på å utforme og prosjektere optimale bæresystemer og deretter levere effektiv og sikker montasje av komplette råbygg i kundens prosjekter. Eierne og ledelsen forventer fortsatt vekst og prognosene for 2019 er gode med en høy total ordrereserve. For å øke kapasiteten på salg og utvikling av bæresystemer i nye prosjekter søker vi nå etter   

 

 

 

Prosjektutvikler

- kommersielt konstruksjonsmiljø med markedsledende kompetanse

 

 

Som Prosjektutvikler i Norske Bæresystemer leder du arbeidet med å utforme et optimalt bæresystem i prosjektene sammen med våre kunder. Du får daglig bruk for din statiske og konstruksjonstekniske kompetanse samtidig med at du utvikler ferdigheter til å finne kostnadseffektive løsninger.

 

Dine arbeidsoppgaver vil bestå i å sette deg inn i kundenes behov og føringer og styre design og prosjektering slik at målet om et optimalt bæresystem oppnås. Du vil kalkulere prosjekter, gjennomgå tilbud og identifisere risiko.

 

Dine utviklingsoppgaver vil bli å bidra til å stadig forbedre selskapets styringssystemer og tekniske hjelpemidler. I starten vil du dessuten være opptatt av å ta til deg og anvende den markedsledende kompetansen i prosjektutvikling som i dag finnes i vårt miljø.

 

Du bør minimum ha tre års erfaring som statiker/konstruktør. Formalkompetansen bør være sivilingeniør/ingeniør med fag i konstruksjonsteknikk. Du jobber i dag trolig i et miljø likt vårt eller hos en rådgiver i konstruksjonsteknikk og er genuint interessert i statikk.

 

Som person er du strukturert, nøyaktig og systematisk. Du har et selgerinstinkt i deg og du liker å være i dialog med kunder og samarbeidspartnere. For å trives og lykkes i stillingen tror vi at du er en lagbygger, har stor arbeidskapasitet og liker å jobbe i team.

 

For ytterligere opplysninger, kontakt prosjektutviklingssjef Jørn Høiback, telefon 911 98 838 eller vår rådgiver i De4, Esten Solberg, telefon 932 52 511. Du søker på stillingen ved å trykke knappen Apply nedenfor. Søknadsfrist 29. februar 2020.ApplyContact Details