Home

Prosjekteringsleder

Location:
Oslo
Contact:
Esten Solberg
 


Solid Entreprenør har røtter tilbake til 1975 i Rolvsøy i Østfold. Da etablerte eierne byggmesterselskapet som ble grunnlaget for dagens konsern Solid Gruppen. Siden da har selskapet utviklet seg til å bli en betydelig boligbygger og samarbeidspartner for andre boligutviklere over hele østlandsregionen. Solid Entreprenør AS er et datterselskap til Solid Gruppen som i tillegg består av Solid Prosjekt AS som driver eiendomsutvikling og Solid Eiendom AS som er gruppens eiendomsselskap. Solid Gruppen er i en rivende utvikling med omsetning nær en 1 milliard kroner. Resultatene er gode.

 

"Menneskene utgjør forskjellen i Solid". Vi bygger våre relasjoner på gjensidig tillit og vilje til samarbeid. Solid Entreprenør har flere større prosjekter sammen med kunder i Oslo og Akershus. Virksomheten i Region Oslo har kontor i forbindelse med det største prosjektet på Hasle. Mulighetene er gode for videre vekst både sammen med etablerte og nye kunder i området. Til å lede prosjekteringen som PGL i nye større prosjekter i Oslo-regionen søker vi nå etter en  

 

 

Prosjekteringsleder

 

- design av prosjekter sammen med kundene

 

 

Som Prosjekteringsleder i Solid vil du få hovedansvaret for detaljprosjekteringen av prosjekter. Da har du gjerne i forkant deltatt i en utviklingsprosess for prosjektet i tett samarbeid med kunden. Du får ansvaret for kontrahering av alle prosjekterende. PGL sørger for at prosjekteringsgruppen leverer både på kvalitet og tid. Kandidaten med den rette motivasjon og kompetanse kan også bli tillagt et overordnet fagansvar for prosjekteringsledere i hele Solid.

 

Dine arbeidsoppgaver vil for det aller meste være prosjektrelatert. Du vil jobbe med planlegging av prosjekteringen og oppfølging av dette viktige arbeidet i henhold til Solid sin styringsmodell. Du vil også få god anledning til å benytte din solide erfaring i design av prosjekter gjennom samarbeid med dine prosjekterende underveis.

 

Utfordringene i stillingen vil være knyttet til den unike og komplekse situasjonen i hvert enkelt bygg og som krever gode designløsninger. Som overordnet ansvarlig for prosjekteringsledere i Solid får du anledning til å løfte denne fagdisiplinen til et høyere nivå for hele selskapet.   

 

Du bør minimum ha fem års erfaring fra byggevirksomhet med blokkbebyggelse hos entreprenør. Deler av tiden bør du ha praktisert som PGL. Formalkompetansen bør være minimum høyskolebakgrunn innen Bygg, El eller VVS.

 

Som person er du samarbeidsorientert, god til å kommunisere og strukturert i din arbeidsform. For å trives og lykkes i stillingen tror vi at du er en lagbygger og trigges av å jobbe tett på kundene.

 

For ytterligere opplysninger, kontakt regionsjef Bjørn Hauge, telefon 916 24 629 eller vår rådgiver i De4, Esten Solberg, telefon 932 52 511. Du søker ved å trykke knappen Apply nedenfor. Søknadsfrist 30. september 2019.

 ApplyContact Details