Home

Leder Internasjonal avdeling

Location:
Contact:
Rune Frøysle
 


LO er den ledende arbeidstakerorganisasjonen i Norge, og har over 930.000 medlemmer fordelt på 25 forbund. LOs administrasjon holder til i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. I tillegg har vi distriktskontorer i alle fylker. Til sammen er vi ca. 270 ansatte som har et hyggelig og til tider hektisk miljø på arbeidsplassen. LO er en IA-bedrift. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

LEDER FOR INTERNASJONAL AVDELING I LO

 

Avdelingsleder for internasjonal avdeling har det overordnede daglige ansvaret for LOs internasjonale sammenslutninger, inkludert forholdet til de internasjonale faglige organisasjonene LO er medlem av, og de internasjonale institusjonene LO forholder seg til.

Dette omfatter Nordens faglige samorganisasjon (NFS), Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) og International Trade Union Confederation (ITUC), i tillegg til ILO. Videre har avdelingen ansvaret for LOs utenriks og sikkerhetspolitikk og LOs solidaritetsarbeid.

LO samarbeider med fagbevegelsen i Norden, Europa og globalt for å fremme norske arbeidstakeres interesser og for å samarbeide med arbeidstakere i andre land som kjemper for de samme ideene som vi gjør.

I Norden er vi medlem av Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) som organiserer de fleste arbeidstakerorganisasjonene i Norden. Vi er også med i SAMAK, som er et samarbeid mellom de nordiske LO-organisasjonene og de sosialdemokratiske partiene i Norden.

På europeisk plan er vi medlem av Den Europeiske Faglige Samorganisasjon (DEFS) og globalt International Trade union Confederation (ITUC).

LO deltar også aktivt i FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO, som består av representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i alle FNs medlemsland.

Avdelingen har 15 medarbeidere inkludert vårt Brussel-kontor med 2 medarbeidere.  

Avdelingsleder ved internasjonal avdeling rapporterer til politisk ledelse i LO.

 

Stillingsinnhold og ansvarsområder:

• Overordnet ansvar for internasjonal avdeling på LOs hovedkontor i Oslo i tillegg til LOs kontor i Brussel.

• Helhetlig lederansvar for fag, kvalitet, drift, økonomi i egen avdeling.

• Arbeid med EU/ EØS for å påvirke og sikre at norske interesser ivaretas med tanke på blant annet arbeidstakerrettigheter og innføring av EU lovgivning.

• Representasjon.  

• Politisk påvirkningsarbeid.

• Synliggjøring og videreføring av LOs internasjonale arbeid.

• Støtte i bygging av arbeidstakerorganisasjoner internasjonalt, eksempelvis:

o Nordens faglige samorganisasjon - NFS

o Den europeiske faglige samorganisasjon - DEFS

o International Trade Union Confederation - ITUC

o ILO

• Utenriks og sikkerhetspolitikk

• Solidaritetsarbeid

• Menneskerettigheter og barnearbeid

 

Kvalifikasjoner;

• Erfaring og forståelse fra arbeid med internasjonal politikk samt europeisk politikk. Forståelse for EU – prosesser og arbeid med EØS avtalen.

• Kompetanse og lang erfaring med ledelse og personalledelse. Vi legger særlig vekt på at ny leder skal ha erfaring fra lederrolle, der personalledelse har vært en del av arbeidsoppgavene.

• Fagpolitisk forståelse og erfaring.

• Erfaring fra organisasjonsarbeid.

 

Personlige egenskaper:

• Evne til strategisk tenkning og utvikling.

• Strukturert.

• Gode samarbeidsevner.

• Evne til å skape et godt arbeidsmiljø.

• Stor arbeidskapasitet.

 

Annet:

• Utstrakt reisevirksomhet må påregnes.

• Meget gode skriftlig og muntlige engelskkunnskaper.

 

For nærmere informasjon kan du kontakte Roger Haga Heimli på telefon 906 45 193 ,

Ann Kristin Røste på telefon 957 44 756, eller vår rådgiver Rune Frøyslie på telefon 402 82 150.

 

Søknadsfrist er 28.09.2019.  

 

SEND SØKNAD - KLIKK HER. ApplyContact Details